Можете да се регистрирате безплатно за СЛЕДВАЩИЯ

 

МЕСЕЧНА СРЕЩА. На нея участниците могат да задават въпроси, да правят предложения и да получават информация за по-нататъшния процес.

 

 

След това се предоставя и информация за структурата на ФОРУМА, членството и различните функции, които могат да се поемат. 

 

Месечните "ФОРУМ-Варна-Срещи" се провеждат на място във Варна, а някои от тях ще бъдат ОНЛАЙН чрез Zoom.